Landsdækkende rådgivning​

Specialiseret service

Fokuserer på bæredygtighed

GEOTEKNISK EKSPERTISE

Geosyd tilbyder rådgivning til både private og erhverv

Tilsyn og kontrol​

Geosyd udfører tilsyn og udgravningskontrol på byggepladser i hele landet og på alle former for byggeprojekter fra parcelhusbyggeri til anlægsprojekter og større byggeri.

Udgravningskontrol

En geoteknisk jordbundsundersøgelse vil oftest være en punktundersøgelse. En geoteknisk inspektion er en visuel verificering af fundamentsudgravningerne, og eventuelt også af afrømningsniveauet for gulve, og giver derfor ekstra sikkerhed for at der funderes på bæredygtige og sætningsfrie aflejringer i hele byggefeltet.

Afhængig af byggeriets art udføres ligeledes kontrol af jordens bæreevne ved hjælp af vingeforsøg og der foretages eventuelt korte prøvegravninger etc.​

Komprimeringskontrol

I forbindelse med indbygning af fyldmaterialer (for eksempel sand-/grusfyld) ved etablering af fundamenter og gulve udføres komprimeringskontrol. 

Kontrollen af komprimeringen af materialer foretages ved at undersøge komprimeringsgraden. Komprimeringsgraden er materialets tørdensitet målt i forhold til den tørdensitet der kan opnås på laboratorium ved en standardiseret komprimering (standard proctor forsøg) af samme materiale fra marken. Tørdensiteten beregnes ud fra vådrumsvægten og vandindholdet.

Tørdensiteten måles i marken ved hjælp af isotopmetoden.

Funderingsattest

Når Geosyd udfører geoteknisk inspektion ved parcelhusbyggeri i Danmark, udsteder vi som garanti en Funderingsattest. Attesten er en garanti for at funderingen er udført i henhold til Eurocode 7 (tidligere DS-norm: DS 415).

Tilsyn foretages altid af en geoteknisk kyndig person.​

Ønsker du vores hjælp?


Vi hjælper dig gerne med grundig vejledning.
Kontakt os her - så hører du fra os huritgst muligt.

 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

E-mail: geosyd@geosyd.dk

Fax: +45 70 20 60 36

CVR: ​28514220

Sjælland