Landsdækkende rådgivning​

Specialiseret service

Fokuserer på bæredygtighed

GEOTEKNISK EKSPERTISE

Geosyd tilbyder rådgivning til både private og erhverv

Om- og tilbygning​

​Væsentlige ændringer i en bygnings konstruktioner, som for eksempel ved opførelse af tilbygninger samt udvidelse med 1. sal, stiller ekstra krav til jordens bæreevne pga. den øgede belastning på fundamentet.

Øgede fundamentsbelastninger kan medføre skadelige sætninger og revnedannelser. Et forhåndskend- skab til undergrundens beskaffenhed er derfor yderst vigtigt for at opnå et stabilt og langvarigt byggeri.

Tilbygning

Den geotekniske undersøgelse i forbindelse med opførelse af tilbygninger består typisk af 2 geotekniske boringer ført til 3,00 m dybde under terræn, samt 1 - 2 tilhørende prøvegravninger ført til underkant af fundamentet. Antallet af boringer samt dybde vil dog afhænge af størrelsen på tilbygningen og jordbundsforholdene, idet der bores til intakte aflejringer.

Ved udgravning op mod eksisterende bygninger, skal der udvises yderste påpasselighed, og træffes de fornødne foranstaltninger således at de stabilitetsmæssige forhold ved bygningen ikke svækkes.​

Udvidelse med 1. sal

I forbindelse med udvidelse med 1. sal udføres ligeledes 2 – 3 geotekniske boringer. Herudover udføres en tilhørende prøvegravning ført til underkant af fundamentet for at vurdere funderingsforholdene nærmere.

Ligeledes udføres der også her styrkemålinger i form af vingeforsøg.

I forbindelse med om- og tilbygninger udføres der ligeledes en række in-situforsøg (vingeforsøg) for at bestemme de gennemborede jordlags fasthed og styrker.

Boreudstyr og adgangsforhold

Disse opgavetyper vil ofte være præget af begrænsede adgangsforhold. Geosyd råder over såkaldte minirigs på larvefødder, som uden besvær kan manøvres ad eksempelvis havegange på 1 meters bredde.

I ekstreme tilfælde kan boringer udføres med et let håndboregrej.

Ønsker du vores hjælp?


Vi hjælper dig gerne med grundig vejledning.
Kontakt os her - så hører du fra os huritgst muligt.

 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

E-mail: geosyd@geosyd.dk

Fax: +45 70 20 60 36

CVR: ​28514220

Sjælland