Landsdækkende rådgivning​

Specialiseret service

Fokuserer på bæredygtighed

GEOTEKNISK EKSPERTISE

Geosyd tilbyder rådgivning til både private og erhverv

Nybyggeri​

​En indledende jordbundsundersøgelse i forbindelse med grundkøb eller udvidelse af eksisterende bolig er den bedste og eneste måde at få sikkerhed for et bæredygtigt fundament langt ud i fremtiden. Fejlfundering kan betyde store ekstraomkostninger til efterfundering.

Ligeledes kan der være mange penge at spare, hvor en geoteknisk undersøgelse eksempelvis viser at ekstrafundering, som for eksempel pælefundering, ikke vil være nødvendig, og huset kan støbes på almindeligt stribefundament.

En standard jordbundsundersøgelse for énfamilieboliger eller fritidsboliger vil typisk omfatte:

  • 2 - 3 geotekniske boringer ført til 3,00 á 5,00 meters dybde under terræn, eller til bæredygtig lag
  • Indmåling af vandspejl samt bestemmelse af styrkeparametre
  • Laboratoriearbejder inkl. analyse af jord- og vandprøver
  • Udarbejdelse af detaljeret geoteknisk rapport

Tilsyn og kontrol

Vi tilbyder derudover at føre tilsyn og kontrol med udgravningsarbejdet. Tilsyn og kontrol er en visuel verificering af funderingsforholdene i hele byggefeltet, og giver derfor ekstra sikkerhed for korrekt udførelse af funderingen.

Når Geosyd udfører geoteknisk inspektion ved parcelhusbyggeri i Danmark, udsteder vi som garanti en Funderingsattest. Attesten er en garanti for at funderingen er udført i henhold til Eurocode 7 (tidligere DS-norm: DS 415).

Ønsker du vores hjælp?


Vi hjælper dig gerne med grundig vejledning.
Kontakt os her - så hører du fra os huritgst muligt.

 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

E-mail: geosyd@geosyd.dk

Fax: +45 70 20 60 36

CVR: ​28514220

Sjælland